A Házirend betartása minden Táborozó számára kötelező, ezzel segítve, hogy biztonságban és jó kedvvel tölthessük el együtt a tábor napjait.

A Táborozók számára tilos:

 • Tilos az életre, egészségre és testi épségre veszélyes tárgyak anyagok behozatala tábor és egész területére, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.
 • A tábor egész területén tilos az alkohol fogyasztása és minden más, kiskorúak vagy mindenki számára tiltott eszközt vagy szert a táborba hozni, tartani vagy felhasználni. A tilalmazott tárgyat vagy anyagot annak megtalálása esetén a Táborozótól elvesszük és – ha ezt a jogszabály engedi – a törvényes képviselőinek kérésre visszaadjuk azt.
 • Tilos a dohányzás a tábor egész területén.
 • Dohányzásra kijelölt hely a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Zeneiskola bejáratától legalább 5 méteres távolságra.
 • Tilos a táborban magánál tartani olyan gyógyszert, amelyről a szülők nem tájékoztatták előre – legkésőbb a táborba érkezéskor – a Táborvezetőket.
 • Tilos az engedéllyel magánál tartott gyógyszert más táborozóval megosztani.
 • Tilos a tábor területét a Táborvezető jóváhagyása nélkül elhagyni.
 • Tilos a foglalkozás közben csoportját a Tanár engedélye nélkül elhagyni.
 • Tilos a Tanárok utasítását szándékosan megszegni.
 • Tilos más Táborozókat, vagy Tanítók testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik ember emberi méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul, felelősségre vonást eredményez. Tilos más Táborozókat a turnus kellemes eltöltésében vagy a tanulásban szándékosan akadályozni.
 • A külső helyszínekre mindig együtt mozgunk, tilos engedély nélkül elszakadni a társaságtól.

A Táborozó köteles:

 • Szülői nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy egészséges (fertőző betegségben nem szenved) és részt vehet a táborozásban. Ehhez mi nyújtunk egy előre elkészített formanyomtatványt, amelyet a Szülőnek alá kell írnia ahhoz, hogy a gyermek részt vehessen a táborban.
 • A jelentkezési lapon nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról.
 • A veszélyeztetett állapotot, balesetet, tűzesetet haladéktalanul jelezni a legközelebbi Tanárnak, illetve felnőttnek.
 • Részt venni a foglalkozásokon és ezeken fegyelmezett magatartással elősegíteni az oktatás sikerét.
 • Megőrizni és kezelni az előírásoknak megfelelően a tábor létesítményeit, felszereléseit, valamint az oktatás során felhasznált eszközöket valamint saját, a táborba hozott értékeit. A Táborozó felelős a rábízott és kikölcsönzött tárgyakért, ezek megrongálása, engedély nélküli elvitele kártérítési kötelezettséget von maga után.
 • Ügyelni a tábor területének (folyosók, közös helyiségek, udvar) tisztaságára.
 • A külső koncerthelyszíneken a közönségre figyelemmel lenni, együtt képviselni a tábor jó hírnevét.
 • Az órákon az előre elkészített órarend szerint részt venni, egyéni is kamara foglalkozásokon egyaránt.
 • Lehetőség van más tanárok óráinak látogatására is, előzetes megbeszélés szerint.
 • A gyakorlásra adott idő alatt egymásra figyelemmel, társaink hasonló tevékenységét nem zavarva gyakorolni.

Értékek felügyelete:

 • A táborba nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. laptop, telefon, technikai eszközök) vagy készpénz hozatala nem ajánlott, de megengedett, azonban a Táborszervezők felelősséget ezekért a tárgyakért nem vállalnak.
 • Saját és társaink hangszerére, továbbá a Buffet Crampon által kiállított hangszerek épségére fokozottan ügyeljünk.

Élelmiszer:

 • A táborban napi ötszöri étkezés biztosított, így kérjük, semmilyen romlandó élelmiszert ne küldjenek a Táborozóval!
 • AZ étkezés helyszínére mindig együtt mozgunk, megvárjuk egymást.

Rossz idő esetén a sportfoglalkozásokat nem tartjuk meg, ez idp alatt egyéb benti foglalkozást biztosítunk a Táborozók részére.

A Házirend megsértése:

 • A szervezők fenntartják a lehetőségét annak, hogy a Házirend megsértése, másokat bántó illetve önmagára vagy másokra nézve veszélyt jelentő magatartás esetén, vagy amennyiben úgy ítélik meg, hogy fegyelmezési célból szükséges, ideiglenesen megtiltsák, hogy a táborozó részt vegyen egy-egy adott foglalkozáson vagy programon.
 • A Házirend rendszeres – vagy akár egyszeri súlyos – megsértése esetén a táborozót a táborozásból a táborszervezők kizárhatják és hazaküldhetik. Ez esetben a táborozó hazautazásáról a szülőknek kell gondoskodnia, a turnus díja pedig részlegesen sem kerül visszatérítésre.

A Szülőknek lehetőségük van:

 • A táborban a Táborozót előre egyeztetett időpontban látogatni.
 • Kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Táborvezetőhöz fordulni.

Minden, a Házirendben nem szabályozott kérdésben a hatályos Ptk. rendelkezései érvényesek.

A jelentkezéskor megadott szükséges személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával a tábor bizalmasan kezeli, a rendelkezéseknek megfelelően tárolja és harmadik félnek soha nem adja ki.

A táborozók és szüleik elismerik, hogy elolvasták, megértették és rájuk vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik a tábor Házirendjét.